'Hazır Beyan Sistemi' nedir?

'Hazır Beyan Sistemi' nedir?

Gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kısmen veya tamamen önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu sitemdir. Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı (kira), ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınızı da beyan edebilirsiniz. Bu Sistemle ilgili detaylı bilgiye https://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan adresinden ulaşabilirsiniz.

TRT TÜRK Facebook’ta
TRT TÜRK Youtube’da
TRT TÜRK Twitter’da
TRT TÜRK Instagram'da