Gelir Tespiti nedir?

Gelir Tespiti nedir?

5510 Sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (g) bendinde belirtilen kişilerin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının tespiti, olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla, ilgili kişinin aylık gelirinin tespiti için yapılan işlemler gelir testi, bu işlemler sonucu kişinin aylık gelirinin belirlenmesi ise gelir tespiti olarak adlandırılmaktadır.

Gelir Testi Uygulaması nedir?

Gelir testi ve tespiti uygulaması; bazı istisnalar hariç genel sağlık sigortasının 1 Ocak 2012 tarihinde herkes için zorunlu hale gelmesiyle birlikte hayatımıza girmiş bir uygulama olup, dayanağını 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin dördüncü fıkrası oluşturmaktadır. Gelir testi ve tespitinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ise “Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil Ve İzleme Sürecine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.

TRT TÜRK Facebook’ta
TRT TÜRK Youtube’da
TRT TÜRK Twitter’da
TRT TÜRK Instagram'da