Başkasına ait taşıt ile Türkiye'ye girilebilir mi?

Başkasına ait taşıt ile Türkiye'ye girilebilir mi?

Başkasına ait olan yabancı plakalı taşıtların vekâletname veya kiralama yoluyla Türkiye’ye getirilmesi aşağıdaki durumlarda mümkündür.

Hem vekâleten taşıtı getiren kişi, hem de taşıt sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olma koşulunu sağlaması,

Taşıtın, getiren kişinin ikamet ettiği ülkede kayıtlı olması,

Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesinin bulunması.

Taşıtın vekâletname veya kiralama yoluyla Türkiye’ye getirilmesi halinde duruma uygun olarak aşağıdaki belgelerden birinin gümrük idaresine sunulması gerekmektedir;

Elçilik, konsolosluk veya noter onaylı bir vekâletname ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idaresinde hazır bulunmaları halinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrüğü onaylayacağı bir vekâletname,

Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet veya mahkeme gibi resmi makamlara onaylatılmış olan belge,

Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi.

Tüzel kişiliklere ait taşıtların vekâletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde bunlara ek olarak aşağıda yer alan belgeler gümrük idaresine sunulur:

Tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletname,

Tüzel kişiliklere ait taşıtı getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir belge,

Yukarıda sayılan belgelerin noter veya konsolosluk onaylı tercümelerinin de gümrüğe sunulması gereklidir.
 

TRT TÜRK Facebook’ta
TRT TÜRK Youtube’da
TRT TÜRK Twitter’da
TRT TÜRK Instagram'da